Ons werk kan mede bestaan dankzij de waardevolle giften van al onze donateurs. U kunt op verschillende manieren een financiële bijdrage leveren aan ons werk.

Bij elk project, waar Care for Haïti haar financiële ondersteuning aan verleent, wordt de voorwaarde gesteld van (financiële) transparantie. Door goede verslaglegging van onze contactpersonen in het werkveld kunnen wij deze transparantie garanderen.

Heeft u vragen over doneren aan het project Haïti? Lees dan hieronder de meest gestelde vragen met de antwoorden over dit onderwerp. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op.

Stichting Care for Haïti heeft een ANBI status. Uw gift is dus volledig aftrekbaar voor de belastingdienst.

Wij kunnen u garanderen dat 100% van uw gift rechtstreeks ten goede komt aan het werk in Haïti.

Ja dat is mogelijk. Kijk hiervoor onder het doneren.

Ja, dit is mogelijk zie hiervoor punt 5 onder doneren.

Uw organisatie kan een inhoudelijke bijdrage leveren aan een rechtvaardige wereld! Wij lichten graag de mogelijkheden toe in een persoonlijk gesprek. Neem contact op met dhr. R Philippo

Geef wat je kan!

Met uw hulp kunnen we hongerigen eten en drinken geven, analfabeten leren lezen en schrijven, kinderen op de bijbelclub voorzien van een maaltijd, bijbels uitdelen, weduwen en wezen en andere mensen die hulp nodig hebben helpen waar nodig.